Sociaal VAPZ  staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Met een VAPZ kunnen zelfstandigen hun wettelijk pensioen aanvullen op een manier die fiscaal en sociaal heel aantrekkelijk is. … Het inkomen waarop je sociale bijdragen worden berekend, vormt de basis voor het Sociaal VAPZ

Waarom een Sociaal VAPZ

De maximaal aftrekbare premie voor het sociaal Vapz ligt 15% hoger dan de gewone variant. U kan een hoger bedrag als beroepskost inbrengen. Voor een sociaal VAP mag 9,40% van het netto belastbaar inkomen worden gestort, met voor 2021 een maximum van 3.800,01 euro. 

Echter, 10% van de totale premie wordt afgehouden voor een solidariteitsfonds. De andere 5% wordt gebruikt voor de opbouw van een pensioenkapitaal. U krijgt hiervoor een aantal waarborgen die u niet kan kiezen. Het is een pakket te nemen of te laten, verschillend bij elke verzekeraar. 

De voordelen van een Aanvullend Pensioen

Een Sociaal Vapz – Aanvullend Pensioen heeft tal van voordelen. Bijdragen voor je Sociaal VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage. Omdat je netto belastbaar inkomen daalt, zal je ook minder sociale bijdragen betalen. Financiële vergoeding en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wilt u meer weten over vrij aanvullend pensioen voor werknemers kijk dan even bij mysavings.be. Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.


 

Sociaal Vapz - Aanvullend PensioenSociaal Vapz – Aanvullend Pensioen staat voor een gratis aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Met een VAPZ kunnen de zelfstandigen hun wettelijke pensioen aanvullen op een manier die belasting en sociaal aantrekkelijk is. Een Sociaal Vapz – Aanvullend Pensioen biedt extra bescherming in geval van handicap of ernstige ziekte. En bij de geboorte van een kind bieden we een geboortepremie.

Het inkomen waarop uw sociale bijdragen worden berekend, vormt de basis voor sociale vapz. Uit dit inkomen kunt u maximaal 9,40% investeren als bijdrage, maar natuurlijk minder. Het budget dat u zelf volledig bepaalt.

Voorbeeld:

  • Maximaal aftrekbare premie voor het gewoon vrij aanvullend pensioen op basis van uw sociale bijdragen : 2.000 euro.
  • Indien u opteert voor een Sociaal Vapz – Aanvullend Pensioen: maximale premie van 2.300 euro, waarvan 230 euro niet dient voor pensioenopbouw.  Dit bedrag wordt als verzekeringspremie gebruikt om te kunnen genieten van het solidariteitspakket.

Indien u reeds voldoende verzekerd bent via uw gewaarborgd inkomen of aanvullende overlijdensverzekering, is dit geen noodzaak. Voelt u zich comfortabeler met de extra dekking, aarzel niet en opteer dan voor de sociale variant, er is geen medische acceptatie.

GEWAARBORGD RENDEMENT OP UW VAPZ

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) levert u een gewaarborgd rendement op, al dan niet aangevuld met een winstdeelname. U kunt ook kiezen voor een VAPZ met enkel kapitaalsgarantie (zonder gegarandeerd rendement), met mogelijk uitzicht op een hogere winstdeelname.

WINSTDEELNAME OP UW VAPZ

De winstdeelname die de verzekeraar toekent, is belastingvrij. Ze is echter niet gegarandeerd. De resultaten van de verzekeraar bepalen mee de hoogte van de winstdeelname. Deze beslissing wordt genomen door de Algemene Vergadering.

VERGELIJKING VAN DE RENDEMENTEN VAN HET VAPZ

MySavings is een onafhankelijke tussenpersoon en gaat voor u op zoek naar de beste oplossing. Daarom vergelijken we ook continu de gewaarborgde rendementen in het VAPZ dat verzekeraars aanbieden. U kunt deze vergelijking van de rendementen van het VAPZ hier bekijken.